AKADEMICKA DROGA KRZYŻOWA

W niedzielę 2 kwietnia Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski będzie przewodniczył tradycyjnej już Akademickiej Drodze Krzyżowej ulicami Krakowa. Droga Krzyżowa rozpocznie się przed kolegiatą świętej Anny o godz. 20.20, natomiast zakończy się około godz. 22.00 pod „oknem papieskim”. Nasyci się światłem – tak brzmi temat tegorocznej Drogi Krzyżowej. Rozważania wszystkich stacji będą przygotowane na bazie słów Czwartej Pieśni o Słudze Pańskim. Sam temat nawiązuje do słów: „Po udrękach swej duszy ujrzy światło wielkie i nim się nasyci” (Iz 53, 11a). […]


24 GODZINY DLA PANA, 24/25 MARCA

                    Inicjatywa „24 godziny dla Pana”, którą będziemy przeżywać w piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, powinna zostać rozpropagowana w diecezjach. Wiele osób powraca do Sakramentu Pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, którzy w podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Pana, aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens własnemu życiu. Z przekonaniem na nowo kładziemy w centrum Sakrament Pojednania, ponieważ pozwala dotknąć nam wielkość miłosierdzia. […]


AKADEMICKIE GORZKIE ŻALE

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu w naszej kolegiacie Gorzkie Żale będą o godz. 18.30. Temat ogólny tegorocznych pasyjnych rozważań: „GDY JESZCZE BYŁO CIEMNO…”


WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE AKADEMICKIE 2017

W Popielec, przed kolacją został przedstawiony Rekolekcjonista i temat. Informujemy, że w dniach 2 – 5 kwietnie tegoroczne rekolekcje wygłosi ks. Duarte da Cunha z Lizbony. Temat: „Trzy wieże w wierze”


DNI WSPÓLNOTY

Termin: 31 marca – 2 kwietnia w Siedlcu. Tematem Dni Wspólnoty będzie: „Spotkanie tęsknot”.


JUTRZNIE – od 1 III codziennie (poniedziałek – piątek) o godz. 6.30

Gdy wschodzi słońce… rozświetla tych, którzy trwają na modlitwie u progu nowego dnia, którym jest darem Odwiecznej Miłości. W Wielkim Poście jest to droga zapatrzenia w Ukrzyżowanego, by powstać w Nim do Życia, kiedy wzejdzie Słońce nie znające zachodu w majestacie ciszy Zmartwychwstania.