AKADEMICKIE GORZKIE ŻALE


We wszystkie niedziele Wielkiego Postu w naszej kolegiacie Gorzkie Żale będą o godz. 18.30. Temat ogólny tegorocznych pasyjnych rozważań: “GDY JESZCZE BYŁO CIEMNO…”