CHMIEL

Ogłoszenia grupy Chmiel


Więźniów Pocieszać

Każdy z nas słyszał o uczynkach miłosierdzia. Nie mamy większych problemów ze zrozumieniem i wykonaniem poszczególnych nakazów postępowania względem duszy i ciała. Bez większych oporów przychodzi nam karmienie głodnych, pojenie spragnionych, odwiedzanie chorych, podzielenie się swoim domem z podróżnym o grzebaniu umarłych nie wspominając. Czy w dążeniu do świętości nie zapominamy, aby o jednym?

Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę duchowego wsparcia osób skazanych i osadzonych w więzieniu.

Podpisując Deklarację, zobowiązujesz się do 3 miesięcznej (do końca semestru akademickiego) konkretnej modlitwy w intencji więźniów, ich rodzin, pracowników i duszpasterzy Zakładu Karnego w Nowej Hucie.

(more…)