CHMIEL

Ogłoszenia grupy Chmiel


Dnia 26.11.2017 podczas Akademickiej Mszy Św. zostanie złożona w procesji z darami Deklaracja modlitwy za osadzonych, ich rodziny, pracowników i duszpasterzy Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie (Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie) podpisana przez osoby z Duszpasterstwa Akademickiego.

Jest to wyraz naszej modlitwy, pamięci oraz nadziei pokładanej w Miłosierdziu Bożym. Ponadto, w ramach naszej inicjatywy duchowej opieki nad więźniami, Grupa Modlitewna zobowiązała się do stałej modlitwy w wyżej wymienionej intencji podczas swojej cotygodniowej adoracji.


Więźniów Pocieszać

Każdy z nas słyszał o uczynkach miłosierdzia. Nie mamy większych problemów ze zrozumieniem i wykonaniem poszczególnych nakazów postępowania względem duszy i ciała. Bez większych oporów przychodzi nam karmienie głodnych, pojenie spragnionych, odwiedzanie chorych, podzielenie się swoim domem z podróżnym o grzebaniu umarłych nie wspominając. Czy w dążeniu do świętości nie zapominamy, aby o jednym?

Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę duchowego wsparcia osób skazanych i osadzonych w więzieniu.

(więcej…)