ASLO


 

Akademicka Służba Liturgiczna Ołtarza

PATRON:

TERMIN SPOTKAŃ: Środa 20:30

MIEJSCE: Sala nad zakrystią

LIDERZY: Bartłomiej Tyl

KONTAKT: liturgia.da@gmail.com

LICZBA CZŁONKÓW: 16

 

CEL DZIAŁANIA:

Celem działania ASLO, jest pogłębianie wiedzy na temat liturgii Kościoła Katolickiego oraz oprawa akademickich Mszy świętych, ponieważ świadomość gestów, postaw i słów wypowiadanych podczas Najświętszej Ofiary jest warunkiem koniecznym dla poprawnego pełnienia służby przy ołtarzu Pańskim.

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

Oprawa liturgiczna i organizacyjna (wydarzeń DA, rekolekcji przed ŚDM, celebracji związanych ze Szpitalem Domowym, Akademickiej Drogi Krzyżowej, czuwania w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Św).; pomoc w organizacji wydarzeń o zasięgu diecezjalnym (m. in. uroczystości pogrzebowych J. E. ś. p. ks. bp. Franciszka kardynała Macharskiego). Dwa razy w roku grupa wyjeżdża na tzw. “warsztaty”, gdzie oprócz formacji i nauki mamy czas na integrację.

 

Opis Grupy:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o liturgii, pragniesz służyć Bogu przy Jego ołtarzu, przyjdź do nas! Jeżeli nigdy nie służyłeś, wszystkiego Cię nauczymy, jeśli byłeś już ministrantem pogłębisz swoją wiedzę. Chętnych zapraszamy na cotygodniowe spotkania lub do zakrystii po każdej akademickiej Mszy Świętej.

 

Bogu, który rozwesela młodość naszą