Komórka nr 12


Komórka nr 12 im. św. Józefa z Kupertynu

PATRON: św. Józef z Kupertynu

TERMIN SPOTKAŃ: Środa 19:00

MIEJSCE: Kancelaria

LIDER: Dominik Feliks

KONTAKT: dominik.feliks7@gmail.com

LICZBA CZŁONKÓW: 7

 

CEL DZIAŁANIA:
Formacja, wsparcie modlitewne, rozwój kultury, nauka łaciny.

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

Cotygodniowe spotkania formacyjne, integracja w zależności od czasu i chęci, wycieczka po Kolegiacie z księdzem proboszczem, wyjście do opery.

 

Opis Grupy:
 Grupa w DA, która w szczególności umiłowała kulturę. Jesteśmy otwarci na dyskusję na wszelkie tematy. Wspieramy się wzajemnie w rozwoju duchowym, wymieniamy wiedzą i doświadczeniami. I oczywiście modlimy się za siebie nawzajem. Nasza grupa podtrzymuje tradycje i wnosi nową jakość.

 

Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność.
<Konfucjusz>