Komórka nr 12


Komórka nr 12 im. św. Józefa z Kupertynu

PATRON: św. Józef z Kupertynu

TERMIN SPOTKAŃ: Wtorek 19:00

MIEJSCE: Sala sezonowa

LIDER: Dominik Feliks

KONTAKT: dominik.feliks7@gmail.com

LICZBA CZŁONKÓW: 3

 

CEL DZIAŁANIA:
Formacja, wsparcie modlitewne, rozwój kulturalny.

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

Cotygodniowe spotkania formacyjne, integracja w zależności od czasu i chęci, wycieczka po Kolegiacie z księdzem proboszczem, wyjście do opery.

 

Opis Grupy:
Kameralna grupa w DA, która w szczególności umiłowała kulturę. Jej członkowie są otwarci na dyskusję oraz modlą się po łacinie. Wspierają się wzajemnie w rozwoju duchowym, wymieniają wiedzą i doświadczeniami. I oczywiście pamiętają o sobie nawzajem w modlitwie. Ta grupa podtrzymuje tradycje i wnosi nową jakość.

 

Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność.
<Konfucjusz>