Komórka nr 3


Zdjęcie komórki nr 3

 

Komórka nr 3

PATRON: św. Ojciec Pio z Pietrelciny

TERMIN SPOTKAŃ: Środa 20:15

MIEJSCE: Sala sezonowa

LIDERZY: Krzysztof Kawik

KONTAKT: krzysztof.kawik@gmail.com

LICZBA CZŁONKÓW: 20

 

CEL DZIAŁANIA:
Formacja, wsparcie modlitewne, ewangelizacja.

 

„Nie myśl, że kradniesz mi czas, ponieważ najlepiej wykorzystany czas to właśnie ten, który poświęcamy uświęcaniu duszy kogoś innego. Mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko dziękować litościwemu Ojcu w niebie za to, że przysyła mi dusze, którym w jakiś sposób mogę przyjść z pomocą”- Św. Ojciec Pio

Opis Grupy:

Naszą komórkę tworzą osoby o różnych charakterach i zainteresowaniach, które łączy pragnienie głębszego przeżywania swojej wiary – Zapatrzeni w przykład naszego patrona – św. Ojca Pio – gromadzimy się co tydzień, by poprzez modlitwę, dyskusję i rozważanie Słowa Bożego spotkać się z Bogiem i z drugim człowiekiem. Nasze spotkania rozpoczynamy śpiewem i wspólną modlitwą – uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. Następnie, podczas dzielenia, ubogacamy się wzajemnie naszymi przemyśleniami, przeżyciami i wydarzeniami, poprzez które dostrzegamy działanie Pana Boga w naszym codziennym życiu. Raz w miesiącu ten punkt naszego spotkania przyjmuje formę dzielenia się Słowem Bożym, podczas którego wspólnie pochylamy się nad wybranym fragmentem Pisma Świętego i dzielimy się tym, co najbardziej nas w nim poruszyło. Zasadniczą część spotkania stanowi dyskusja na tematy związane z wiarą. Dotykamy wszystkich sfer naszego życia – w tym roku formacyjnym rozważamy encyklikę papieża Benedykta XVI „Deus Caritas Est”, bo wiemy, że osią doskonałości jest Miłość i tylko ta królowa cnót może obdarzyć nas darem opanowania tego, co wydaję się nam nie do opanowania. Na zakończenie spotkania losujemy karteczki ze swoimi imionami i zobowiązujemy się do modlitwy za siebie nawzajem. 🙂 Jako grupa podejmujemy różnorodne inicjatywy modlitewne, charytatywne i rekreacyjno-rozrywkowe na miarę możliwości czasowych.

Tworzymy wspólnotę, w której każdy czuje się ważny i w której możemy się wzajemnie umacniać i wspierać na drodze dojrzałej wiary, nawiązywać piękne studenckie przyjaźnie i poprzez spotkanie z drugim człowiekiem pogłębiać nasze relacje z Bogiem.

„Walka poprzedzająca dobre dzieło, które zamierza się wykonać, jest jak antyfona poprzedzająca psalm, który należy uroczyście śpiewać”- Św. Ojciec Pio

Nie bój się otworzyć na pozytywne zmiany w Twoim życiu. Daj się porwać Duchowi Świętemu i dołącz do grona duchowych dzieci Ojca Pio, aby razem z nami rozpalać swoje serce, wzmacniać osobiste więzi, cieszyć się łaską wiary i odkrywać oblicze miłującego Ojca we Wspólnocie!