Komórka nr 3


Dzieci Ojca PIO ZDJĘCIE

 

Komórka nr 3

PATRON: św. Ojciec Pio z Pietrelciny

TERMIN SPOTKAŃ: Środa 20:30

MIEJSCE: Sala sezonowa

LIDERZY: Krzysztof Kawik

KONTAKT: krzysztof.kawik@gmail.com

LICZBA CZŁONKÓW: 15

 

CEL DZIAŁANIA:
Formacja, wsparcie modlitewne, ewangelizacja.

 

„Palma chwały jest zarezerwowana tylko dla tego, kto walczy mężnie aż do końca. Rozpocznijmy więc naszą świętą walkę. Bóg będzie nam towarzyszył i ukoronuje nas wiecznym triumfem.”

 

Opis Grupy:
„Kiedy nie potrafisz iść dużymi krokami po drodze, która prowadzi do Boga, bądź zadowolony z małych kroków…” Te słowa św. Ojca Pio z uśmiechem, dumą i ciepłem wyryli w swoich sercach: Kinga i Patrycja – studentki prawa, Magda – polonistka, Asia i Marta – romanistki, Aneta – studentka budownictwa, Marcin– rosjoznawca, Zbyszek– student historii, Piotr – student mechatroniki, Adam– informatyk, Ala – pianistka i studentka filozofii, Karolina – studiująca politykę społeczną, Łukasz – logopeda i Klaudia – studentka ekonomii. Świadomi Bożego wezwania po imieniu gromadzimy się w środku tygodnia, aby rozpoznawać Oblicze Boga w Jego słowie oraz świadectwie drugiego człowieka. Każde spotkanie rozpoczynamy śpiewem, wspólną modlitwą: uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby, następnie dzielimy się przeżywaniem swojej wiary, są to przemyślenia związane z przeczytaną lekturą, spotkaniem, wydarzeniem z osobistego życia, wszystkim tym, co świadczy o Bożej łasce i może nas wzajemnie ubogacać.

Zasadnicza część spotkania to rozmowa na tematy związane z naszą wiarą, podczas której rozwiewamy wątpliwości, przypominamy prawdy wiary oraz uczymy się, jak każdego dnia odpowiadać na wołanie Chrystusa: „Pójdź za mną” i czynić ze swojego życia piękny dar dla innych. Na zakończenie spotkania losujemy karteczki ze swoimi imionami i zobowiązujemy się do wzajemnej modlitwy, „która jest kluczem otwierającym Boże Serce”.

 


Dołącz do grona duchowych dzieci Ojca Pio i zechciej razem z nami umacniać się w zdobywaniu takich cnót, jak: wiara, miłość, przyjaźń, uczciwość i szlachetność. Miejmy świętą ambicję być świętymi.:)