Patria 3.0


patria

Patria 3.0

PATRON: św. Urszula Ledóchowska

TERMIN SPOTKAŃ: Poniedziałek 20:30

MIEJSCE: Sala nad zakrystią

LIDERZY: Klaudia Ożóg

KONTAKT: klaudiaozog111@gmail.com

LICZBA CZŁONKÓW:

 

CEL DZIAŁANIA:
Formacja

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

Spotkania będą odbywać się w trzech formułach:

Formuła I – jedno spotkanie w miesiącu będzie się odnosić do 9-cio letniej Nowenny Narodu Polskiego i będzie to fundament, rdzeń Naszej grupy. Przez kolejne 9 miesięcy będziemy chcieli nawiązywać do wyzwań, które Naród Polski stawiał przez 9 lat przed 1000-leciem Chrztu Polski. Na spotkaniu będziemy chcieli merytorycznie zająć się kolejnymi wyzwaniami, które następnie będziemy starali się przekładać na życie codzienne.

Formuła II– jedno spotkanie w miesiącu będzie polegać na spotkaniu z zaproszonym gościem w małym gronie, tylko dla członków grupy. Ma ono na celu przedstawić różne spojrzenia ja patriotyzm, pokazać wzorce do naśladowania oraz zachęcić do szerokiego patrzenia na sprawy związane z polityką, światopoglądem, gospodarką itp. Spotkania będą miały bardziej charakter arcyciekawej dyskusji przy herbacie, niż nudnego wykładu.

Formuła III – jedno spotkanie w miesiącu to praca organizacyjna oraz wszelkie inicjatywy twórcze członków grupy. Będziemy dzielić się z resztą grupy naszym spojrzeniem na patriotyzm oraz tym, co najbardziej go pasjonuje w szeroko pojętym temacie Ojczyzna.  Będziemy budzić w naszych sercach Polskiego Ducha i organizować wszelakie akcje patriotyczne.

Opis Grupy:

„Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy”.

Te słowa św. Urszuli Ledóchowskiej, która jest patronką Naszej grupy, staną się fundamentem, na którym oprzemy nasze wspólne tegoroczne spotkania. To od nas zależy, jak będzie wyglądać nasze życie, ale jeśli będzie one pełne miłości, to będzie ono najwspanialsze, jakie tylko możemy je sobie wyobrazić. Podczas spotkań będziemy odkrywać szczególny rodzaj miłości – miłość do Ojczyzny, czyli najkrócej mówiąc PATRIOTYZM. Miłość do Ojczyzny, czyli zdolność i chęć do poświęcania się dla niej. Oczywiście nie będziemy tą drogą podążać samotnie. Oprócz Urszuli Ledóchowskiej będzie nam towarzyszyć szczególne wspomożenie naszego Narodu – Maryja. Jak się można poświęcać dla Ojczyzny w czasie pokoju? Na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi na spotkaniach, które będą się odbywać co tydzień w środę o godz. 19:30 w Sali Sezonowej.

Oprócz Urszuli Ledóchowskiej będzie nam towarzyszyć szczególne wspomożenie naszego Narodu – Maryja. Poprzez modlitwę różańcową będziemy prosić o szczególne wstawiennictwo Maryi u jej syna za naszą Ojczyznę.

 

Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy.

<św. Urszula Ledóchowska>