[Aktualizacja] ADWENTOWE REKOLEKCJE AKADEMICKIE 11-14 XII 2016

[Aktualizacja] ADWENTOWE REKOLEKCJE AKADEMICKIE 11-14 XII 2016

GŁOSI: ks. Rafał Marciak  TEMAT: Cisza  GDZIE: Akademicka Kolegiata Św. Anny w Krakowie, ul. św. Anny 11.                      1. PAKIET REKOLEKCYJNY PODSTAWOWY:   Niedziela, 11 XII   godz. 19.30 Msza Św. z kazaniem   godz. 20.30 Kolacja   Poniedziałek, 12 XII   godz. 19.30 Msza Święta   godz. 20.15 Konferencja   Wtorek, 13 XII   godz. 19.30 Msza Święta w ciszy   godz. 20.15 Konferencja   godz. 21.00 - 22.30 Sakrament pokuty   Środa, 14 XII   godz. 19.30 Msza Święta   godz. 20.15 Konferencja   godz. 21.00 Kolacja     2. PAKIET REKOLEKCYJNY NADZWYCZAJNY   Ponadto - od poniedziałku do środy, w godz. 6.00 - 22.00 w kolegiacie i wybranych pomieszczeniach - STREFA CISZY: adoracja, modlitwa wstawiennicza, sala medytacji Pisma Świętego, sakrament pokuty, modlitwa w postawie leżenia krzyżem, jutrznie, nieszpory, posiłki w ciszy.      SZCZEGÓŁOWY PLAN PONIŻEJ: NIEDZIELA, 11 XII 2016 19.30^^ Eucharystia (kolegiata) 20.30^^ Kolacja (sala akademicka)   PONIEDZIAŁEK, 12 XII 2016 6.00 Jutrznia (kolegiata) 6.30 Eucharystia Roraty (kolegiata) 7.10 Śniadanie (kana) 8.30 – 19.00** Sala medytacji Pisma Świętego (wchodziarnia) 8.30 – 20.10** Miejsce odpoczynku w ciszy (kana) 10.00 – 12.00**~~ Adoracja Najświętszego Sakramentu w postawie prostracji (oratorium) 12.15* Różaniec (kolegiata) 15.00** Koronka do Bożego Miłosierdzia (kolegiata) 15.30 – 18.30**~~ Adoracja Najświętszego Sakramentu w postawie prostracji (oratorium) 19.00** Nieszpory (kolegiata) 19.30^^** Eucharystia rekolekcyjna (kolegiata) 20.15^^** Konferencja (kolegiata) 20.45 – 21.15^^** Medytacja prowadzona przez Rekolekcjonistę (kolegiata) WTOREK, 13 XII 2016 6.00 Jutrznia (kolegiata) 6.30 Eucharystia Roraty (kolegiata) 7.10 Śniadanie (kana) 8.30 – 20.10** Sala medytacji Pisma Świętego (wchodziarnia) 8.30 – 19.00** Miejsce odpoczynku w ciszy (kana) 8.30 – 12.00** Adoracja krzyża (kolegiata) 12.15** Różaniec (kolegiata) 15.00** Koronka do Bożego Miłosierdzia (kolegiata) 15.30 – 16.50**~~ Adoracja Najświętszego Sakramentu w postawie prostracji (oratorium) 17.00 – 18.45** Adoracja Najświętszego Sakramentu, na ławkach będą wyłożone propozycje rachunku sumienia (kolegiata) 19.00** Nieszpory (kolegiata) 19.30^^** Eucharystia Rekolekcyjna w ciszy, bez śpiewu (kolegiata) 20.15^^** Konferencja (kolegiata) 21.00 – 22.30^^** Sakrament Pokuty, wystawiony Najświętszy Sakrament (kolegiata)   ŚRODA, 14 XII 2016 6.00 Jutrznia (kolegiata) 6.30 Eucharystia Roraty (kolegiata) 7.10 Śniadanie (kana) 8.30 – 20.10** Sala medytacji Pisma Świętego (wchodziarnia) 8.30 – 19.00** Miejsce odpoczynku w ciszy (kana) 8.30 – 12.00** Kontemplacja ikony Maryi (kolegiata) 12.15* Różaniec (kolegiata) 15.00** Koronka do Bożego Miłosierdzia (kolegiata) 17.15 – 18.45**## Modlitwa wstawiennicza kapłana z nałożeniem rąk przed Najświętszym Sakramentem (kolegiata) 19.00** Nieszpory (kolegiata) 19.30^^** Eucharystia Rekolekcyjna (kolegiata) 20.15^^** Konferencja (kolegiata) 20.45 – 21.00^^ Uwielbienie i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (kolegiata) 21.15^^ Uroczysta kolacja (sala akademicka)   LEGENDA: ** Strefa ciszy (silentium sacrum) ^^ Główny trzon rekolekcji ## każdy, kto pragnie otrzymać błogosławieństwo i przyjąć modlitwę wstawienniczą podchodzi do kapłana, który będzie oczekiwał przed Najświętszym Sakramentem ~~ można przyjąć także postawę klęczącą    

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504