24 GODZINY DLA PANA, 24/25 MARCA

24 GODZINY DLA PANA, 24/25 MARCA

                    Inicjatywa „24 godziny dla Pana”, którą będziemy przeżywać w piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, powinna zostać rozpropagowana w diecezjach. Wiele osób powraca do Sakramentu Pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, którzy w podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Pana, aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens własnemu życiu. Z przekonaniem na nowo kładziemy w centrum Sakrament Pojednania, ponieważ pozwala dotknąć nam wielkość miłosierdzia.   Papież Franciszek, Bulla Misericordiae Vultus       Parafia św. Brata Alberta, os. Dywizjonu 303 63                 Możliwość spowiedzi przez całą dobę 20.00     Liturgia pokutna (przewodniczy Bp Grzegorz Ryś) 21.00     Msza święta z uwielbieniem pod przewodnictwem Biskupa 24.00 – 2.00        Czuwanie z Modlitwą różańcową(prowadzi DA w Mistrzejowicach) 2.00 – 4.00          Czuwanie -  Koronka do Miłosierdzia Bożego(prowadzi DA Podaj Dalej) 4.00 – 6.00          Czuwanie z Drogą Krzyżową(prowadzi DA U Dobrego) 6.00 – 8.00          Czuwanie modlitewne(prowadzi D. A Karmel) 8.00 – 9.00          Adoracja w ciszy 9.00 – 10.00        dyżur MISJONARZA MIŁOSIERDZIA 9.00 – 11.00        Jutrznia i Godzina czytań(prowadzi D. A. U Brata)                 Medytacja nad Słowem Bożym (prowadzi D. A. U Brata) 11.00 – 12.00     Adoracja w ciszy 12.00 – 13.00     Anioł Pański i modlitwa różańcowa (prowadzi D. A. U Brata) 13.00 – 15.00     Adoracja w ciszy 15.00 – 16.30     Koronka i Modlitwa uwielbienia z indywidualnym błogosławieństwem (prowadzi D. A U Brata) 16.30     Adoracja w ciszy 18.00     Nieszpory z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem (D. A U Brata) 19.00     wspólny wyjazd do Bazyliki oo. Franciszkanów 20.00     Eucharystia wieńcząca „24h dla Pana” (Bazylika oo. Franciszkanów,przewodniczy Bp Grzegorz Ryś)       Bazylika oo. Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5                 Możliwość spowiedzi przez całą dobę 20.00     Nabożeństwo pokutne (przewodniczy Bp Damian Muskus)- po nabożeństwie wystawienie                 Najświętszego Sakramentu w kaplicy Męki Pańskiej 21.00     DA Beczka 22.00     Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (prowadzi DA DAR) 23.00     DA Patmos 00.00     Modlitwa Uwielbienia(prowadzi FDA Mrowisko) 02.00 – 9.00        Adoracja w ciszy 9.30       Celebracja słowa Bożego (prowadzi FDA Mrowisko) 11.00     Jezuickie DuszpasterstwoAkademickie WAJ 12.00 – 15.00     Adoracja w ciszy 15.00     Koronka do Bożego Miłosierdzia  (prowadzi FDA Mrowisko) 16.25     Zakończenie Adoracji 18.00 – 19.30     dyżur MISJONARZA MIŁOSIERDZIA 20.00     Eucharystia wieńcząca “24h dla Pana” (przewodniczy Bp Grzegorz Ryś)       Kościół św. Wojciecha, Rynek Główny Możliwość spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą dobę 20.00     Nabożeństwo pokutne 21:37     Eucharystia 23.00 – -24.00    dyżur MISJONARZA MIŁOSIERDZIA 15:15     Eucharystia 19.15     Różaniec       Parafia MB Różańcowej, ul. Nowosądecka 41                 Możliwość spowiedzi przez całą dobę 19.00                     Nabożeństwo pokutne                                (przewodniczy Bp Jan Zając) 20.30                     rozpoczęcie sakramentu Pokuty i                                Pojednania, możliwość spowiedzi                                generalnej i skorzystania z posługi                                MISJONARZA MIŁOSIERDZIA 22.00                     fragment ewangelii z rozważaniem 23.00                     Droga Krzyżowa 24.00                     Eucharystia 2.00                       fragment ewangelii z rozważaniem 2.30                       Różaniec: część bolesna 3.00                       fragment ewangelii z rozważaniem 3.30                       Koronka do Bożego Miłosierdzia 4.00                       fragment ewangelii z rozważaniem 4.30                       Litania do Bożego Miłosierdzia 5.00                       fragment ewangelii z rozważaniem 5.30                       Litania do Matki Bożej Miłosierdzia 6.00                       fragment ewangelii z rozważaniem 6.30                       Godzinki o Męce Pana Jezusa 7.00                       Eucharystia 8.00, 9.00            fragment ewangelii z rozważaniem 9.00 – 10.30        dyżur MISJONARZA MIŁOSIERDZIA 10.00, 11.00        fragment ewangelii z rozważaniem 12.00                     Anioł Pański i Eucharystia 13.00, 14.00        fragment ewangelii z rozważaniem 15.00                     Koronka do Bożego Miłosierdzia 16.00                     fragment ewangelii z rozważaniem 17.00                     Uroczyste Nieszpory i zakończenie                                Adoracji Najświętszego Sakramentu 20.00                     Eucharystia wieńcząca “24h dla Pana”                                (Bazylika oo. Franciszkanów,                                przewodniczy Bp Grzegorz Ryś)       Kościół NMP z Lourdes, ul. Misjonarska 37 Możliwość spowiedzi przez całą dobę 19.30                     Eucharystia (przewodniczy Abp Marek Jędraszewski) 20:45                     Droga Krzyżowa (prowadzi DA Na Miasteczku) 21.45-22.30        Adoracja w ciszy 22.30-23.30        Modlitwa śpiewem (DA Skałka) 23.30-0.30           Modlitwa śpiewem (prowadzi DA U Szczepana) 0.30-1.00             Adoracja w ciszy 1.00-2.00             Modlitwa śpiewem i medytacja  (prowadzi DA św. Anna) dyżur MISJONARZA MIŁOSIERDZIA 2.00-3.00             Adoracja w ciszy 3.00-4.00             Modlitwa śpiewem (prowadzi DA Na Miasteczku) 4:00-6.00             Adoracja w ciszy 6.00-9.00             Eucharystia (co godzinę) 10.00-12.00        Modlitwa śpiewem i medytacja (prowadzi DA Na Miasteczku) 12.00 -13.00       Adoracja w ciszy 13.00-14.00        Modlitwa śpiewem (prowadzi DA U Szczepana) 14.00-15.00        Adoracja w ciszy 15.00                     Eucharystia 15.30-18.00        Adoracja w ciszy 20.00                     Eucharystia wieńcząca “24h dla Pana”(Bazylika oo. Franciszkanów, przewodniczy Bp Grzegorz Ryś)                

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504