AKADEMICKA DROGA ŚWIATŁA, 10 maja o 20:30

AKADEMICKA DROGA ŚWIATŁA, 10 maja o 20:30

 
10 maja, o godz. 20:30, rozpoczniemy na Wawelu Akademicką Drogę Światła idąc drogą paschalnych rozważań 14 stacji wyznaczonych przez św. Jana Pawła II. Droga Światła zakończy się przy klasztorze na Skałce, gdzie św. Stanisław BM poniósł śmierć męczeńską. Zapraszamy wszystkich studentów i wszystkich, którzy ze studentami pragną się modlić. 
 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504