NOC CZUWANIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 3 czerwca o 19:30

NOC CZUWANIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 3 czerwca o 19:30

  W sobotę, 3 czerwca, z racji wigilii przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przeżywać będziemy w naszej Kolegiacie Noc Czuwania. Temat tegorocznego czuwania to słowa z sekwencji: Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę. W planie czuwania jest: modlitwa przez orędownictwo Maryi o dary Ducha Świętego, głoszenie Słowa Bożego, modlitwa o ukojenie w zranieniach, modlitwa z nałożeniem rąk kapłanów. Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotują studenci Duszpasterstwa Akademickiego. Po czuwaniu, około północy zapraszamy na wspólną Agapę.               PRZYBLIŻONY PLAN: 19.30 EUCHARYSTIA 20.30 UROCZYSTE WNIESIENIE FIGURY MARYI FATIMSKIEJ, MODLITWA PRZEZ ORĘDOWNICTWO MARYI O WYLANIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 21.00 GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO 21.30 CISZA 21.40 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 21.45 MODLITWA O ULECZENIA RAN SERC 22.15 NAZNACZENIE OLIWĄ I WINEM 22.30 MODLITWA WSTAWIENNICZA 23.30 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM WZDŁUŻ ŚWIĄTYNI I OGÓLNE 0.00 ZAKOŃCZENIE I AGAPA  

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504