NOC CZUWANIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 3 czerwca o 19:30

NOC CZUWANIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 3 czerwca o 19:30

 

W sobotę, 3 czerwca, z racji wigilii przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przeżywać będziemy w naszej Kolegiacie Noc Czuwania. Temat tegorocznego czuwania to słowa z sekwencji: Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę. W planie czuwania jest: modlitwa przez orędownictwo Maryi o dary Ducha Świętego, głoszenie Słowa Bożego, modlitwa o ukojenie w zranieniach, modlitwa z nałożeniem rąk kapłanów. Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotują studenci Duszpasterstwa Akademickiego. Po czuwaniu, około północy zapraszamy na wspólną Agapę.

 

 

 

 

 

 

 

PRZYBLIŻONY PLAN:

19.30 EUCHARYSTIA

20.30 UROCZYSTE WNIESIENIE FIGURY MARYI FATIMSKIEJ, MODLITWA PRZEZ ORĘDOWNICTWO MARYI O WYLANIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

21.00 GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO

21.30 CISZA

21.40 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

21.45 MODLITWA O ULECZENIA RAN SERC

22.15 NAZNACZENIE OLIWĄ I WINEM

22.30 MODLITWA WSTAWIENNICZA

23.30 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM WZDŁUŻ ŚWIĄTYNI I OGÓLNE

0.00 ZAKOŃCZENIE I AGAPA

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504