PIERWSZY ŻAR OGNIA – 10 X, godz. 19.30 (II WTOREK MIESIĄCA)

PIERWSZY ŻAR OGNIA – 10 X, godz. 19.30 (II WTOREK MIESIĄCA)

Zapraszamy na tradycyjną Mszę: “Żar Ognia” dla zakochanych i modlących się o piękną miłość, we wtorek o godz. 19.30. Przybywajcie, by wam liturgia odsłaniała to, co w miłości jest najwyższą górą. Podczas Mszy – w ramach kazania będzie refleksja, która ma za zadanie “prześwietlić myślą” głębię relacji mężczyzny i kobiety. 
Po Eucharystii – tradycyjnie błogosławieństwo indywidualne par. 
 
Uwaga: w tym roku Żar Ognia – w każdy II wtorek miesiąca! 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504