Więźniów Pocieszać

Więźniów Pocieszać

Każdy z nas słyszał o uczynkach miłosierdzia. Nie mamy większych problemów ze zrozumieniem i wykonaniem poszczególnych nakazów postępowania względem duszy i ciała. Bez większych oporów przychodzi nam karmienie głodnych, pojenie spragnionych, odwiedzanie chorych, podzielenie się swoim domem z podróżnym o grzebaniu umarłych nie wspominając. Czy w dążeniu do świętości nie zapominamy, aby o jednym?

Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę duchowego wsparcia osób skazanych i osadzonych w więzieniu.

 

Podpisując Deklarację, zobowiązujesz się do 3 miesięcznej (do końca semestru akademickiego) konkretnej modlitwy w intencji więźniów, ich rodzin, pracowników i duszpasterzy Zakładu Karnego w Nowej Hucie.

Wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga – Miłosiernego Ojca, który odpuszcza nam wszystkie nasze przewinienia, a nikt z nas nie jest bez winy.

Deklaracja znajduje się w Kanie (w drugim pomieszczeniu).

tekst deklaracji

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504