Deklaracja modlitwy za więźniów

Deklaracja modlitwy za więźniów

Dnia 26.11.2017 podczas Akademickiej Mszy Św. zostanie złożona w procesji z darami Deklaracja modlitwy za osadzonych, ich rodziny, pracowników i duszpasterzy Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie (Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie) podpisana przez osoby z Duszpasterstwa Akademickiego.

Jest to wyraz naszej modlitwy, pamięci oraz nadziei pokładanej w Miłosierdziu Bożym. Ponadto, w ramach naszej inicjatywy duchowej opieki nad więźniami, Grupa Modlitewna zobowiązała się do stałej modlitwy w wyżej wymienionej intencji podczas swojej cotygodniowej adoracji.

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504