Czwartek Wspólnoty

Czwartek Wspólnoty

Temat najbliższego Czwartku Wspólnoty brzmi: "Eucharystia jest życiem wspólnoty". Serdecznie zapraszamy 19 kwietnia o 19:30 do Kolegiaty!

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504