Żar Ognia

Żar Ognia

zimne ognie

"Kochać to także przylgnąć" to temat najbliższego, Żaru Ognia. Zapraszamy 8 maja o godz. 19:30 do kolegiaty!

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504