Inauguracyjna Msza Akademicka

Inauguracyjna Msza Akademicka

Startujemy! Nowy rok akademicki w naszym duszpasterstwie rozpocznie się 6 października. Przybywajcie:

  • 19:30 – Msza Akademicka w Kolegiacie,
  • 20:30 – wspólna kolacja, na której można dołączyć do wspólnoty.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504