Telefoniczny Dyżur Duszpasterza

Telefoniczny Dyżur Duszpasterza

Ze względu na Święto najbliższy poniedziałkowy dyżur zostaje przeniesiony na Wielką Sobotę 10.30-12.00.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504