Żar ognia

Żar ognia

W czwartek o godz. 19:30 w Kolegiacie odbędzie się Żar Ognia pt. “Języki miłości”
 
Zapraszamy!

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504