Czytamy sobór

Czytamy sobór

Już w tym tygodniu w czwartek zapraszamy na lutową mszę z cyklu Czytamy Sobór, na której przybliżona zostanie tematyka liturgii.

Również podczas czwartkowej mszy błogosławieństwo przyjmą nowe liderki niektórych grup w naszym duszpasterstwie. Prosimy już teraz o modlitwę w ich intencji, by Duch Święty czuwał nad nimi i prowadził je w każdej chwili ich posługi. Zachęcamy też do przybycia na mszę, by obecnością i modlitwą wesprzeć nowe liderki i całe nasze duszpasterstwo.

19:30 Msza święta
20:15 Konferencja

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504