Akademicki Ruch Czystej Miłości

Zdjęcie ludzi z ARCM

Opis grupy

Przyrzeczenie czystości w listopadzie i w maju.

Eucharystia raz w miesiącu.

Wyjazdy do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie.


Akademicki Ruch Czystej Miłości to grupa ludzi, dla których niezmiernie istotne jest kształtowanie się w zakresie czystości. Gromadzi ona osoby, które w swoim życiu chcą odkrywać piękno daru seksualności i kształtować go według Bożego zamysłu, poznawać i umiłować swoją płciowość, patrząc oczami Boga. ARCM to rozeznawanie swojego powołania. To uczenie się pięknych relacji, rozwijanie swojej kobiecości i męskości. To przyjmowanie czystości jako DARU od Boga, bezcennej perły, o którą się troszczymy. Wspólnota daje nam poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w tej wymagającej dziedzinie. Daje świadomość tego, że nie jesteśmy sami w swoich słabościach i grzechach, nikt nie jest idealny. Razem wspieramy się w drodze do świętości.

Do ARCMu mogą należeć także osoby, które mają za sobą doświadczenie utraconej czystości – są one pięknym świadectwem tego, że Pan Bóg ma moc stworzyć w człowieku prawdziwie czyste serce.

Panie Jezu, ukochałeś mnie miłością, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękuję za dary Twojej bezgranicznej miłości. Powierzam i oddaję Ci pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Najczystszy Panie, ufny w moc Twojej łaski przyrzekam Tobie zachowanie czystości przedmałżeńskiej i kształtowanie swego serca według wymagań Twojej Ewangelii. Postanawiam także nie korzystać z pornografii i wyzbywać się wszystkiego, co instrumentalnie traktuje piękno i godność ludzkiego ciała. (Dziewczęta mogą dodać: postanawiam zachować skromność w sposobie zachowania i ubiorze).

Krzewie Winny, przyrzekam trwać w Tobie jak latorośl, szczególnie przez wierność codziennej modlitwie, lekturę Pisma Świętego, częste przyjmowanie Ciebie w Komunii Świętej i adorację Twego Ciała ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Miłosierny Chryste, wsparty Twoją mocą, postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu, by będąc zawsze w stanie łaski uświęcającej, realizować Twoje słowa „czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” (por. Łk 21,36).

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kształtowania daru seksualności i moich emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie korzystał z narkotyków i bym był uważny względem wszystkiego, co może zniewalać. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Pragnę całkowicie zawierzyć Tobie, powtarzając za świętym Janem Pawłem II: „cały Twój, Maryjo”! W Twoim Niepokalanym Sercu składam siebie, wszystko czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca.

Amen!

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby
poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

85 1560 0013 2012 2094 5000 0001