Akademicki Ruch Czystej Miłości

Zdjęcie ludzi z ARCM

Opis grupy

Akademicki Ruch Czystej Miłości to grupa ludzi, która poprzez wspólnie spędzany czas, modlitwę, rozmowę dąży do tego aby zrozumieć Boga i dostrzec Go w naszym życiu. Omawiamy różne teksty, poszukujemy prawdy, stawiamy pytania, szukając razem odpowiedzi.

ARCM to uczenie się pięknych relacji, rozwijanie swojej kobiecości i męskości. To przyjmowanie czystości jako daru od Boga. Wspólnota daje nam poczucie bezpieczeństwa, razem wspieramy się w drodze do świętości. W naszej grupie nie ma czasu na nudę, gramy w planszówki, kręgle, wspólnie wyjścia na kawę, pizzę. Można nas spotkać na górskich szlakach, czy też na kajakach.

Nie wahaj się! Czekamy na Ciebie, wpadnij do Oratorium. Jeśli nie wiesz gdzie to jest napisz do liderki (mail/FB).

Do zobaczenia ! ♥

Panie Jezu, ukochałeś mnie miłością, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękuję za dary Twojej bezgranicznej miłości. Powierzam i oddaję Ci pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Najczystszy Panie, ufny w moc Twojej łaski przyrzekam Tobie zachowanie czystości przedmałżeńskiej i kształtowanie swego serca według wymagań Twojej Ewangelii. Postanawiam także nie korzystać z pornografii i wyzbywać się wszystkiego, co instrumentalnie traktuje piękno i godność ludzkiego ciała. (Dziewczęta mogą dodać: postanawiam zachować skromność w sposobie zachowania i ubiorze).

Krzewie Winny, przyrzekam trwać w Tobie jak latorośl, szczególnie przez wierność codziennej modlitwie, lekturę Pisma Świętego, częste przyjmowanie Ciebie w Komunii Świętej i adorację Twego Ciała ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Miłosierny Chryste, wsparty Twoją mocą, postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu, by będąc zawsze w stanie łaski uświęcającej, realizować Twoje słowa „czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” (por. Łk 21,36).

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kształtowania daru seksualności i moich emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie korzystał z narkotyków i bym był uważny względem wszystkiego, co może zniewalać. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Pragnę całkowicie zawierzyć Tobie, powtarzając za świętym Janem Pawłem II: „cały Twój, Maryjo”! W Twoim Niepokalanym Sercu składam siebie, wszystko czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca.

Amen!

Grupa spotyka się online. Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z liderką grupy.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504