ASLO

Akademicka Służba Liturgiczna Ołtarza

$

Lider: Bartłomiej Tyl

Kontakt: liturgia.da@gmail.com

Facebook: link


Patron: św. Józef, Oblubieniec NMP

Termin spotkań: formacyjne - ustalane z wyprzedzeniem (najbliższe: ), zwykle - pół godziny przed każdą Mszą Akademicką

Miejsce: Oratorium II

Liczba członków: 16


Opis grupy

Celem działania ASLO jest pogłębianie wiedzy na temat liturgii Kościoła Katolickiego oraz oprawa akademickich Mszy świętych, ponieważ świadomość gestów, postaw i słów wypowiadanych podczas Najświętszej Ofiary jest warunkiem koniecznym dla poprawnego pełnienia służby przy ołtarzu Pańskim. Jako jedyna w Duszpasterstwie grupa wyłącznie męska, w ASLO zajmujemy się również tematyką męskiej drogi do świętości.

Chcesz dowiedzieć się więcej o liturgii, pragniesz służyć Bogu przy Jego ołtarzu? Przyjdź do nas! Jeżeli nigdy nie służyłeś, wszystkiego Cię nauczymy, jeśli byłeś już ministrantem pogłębisz swoją wiedzę. W ASLO znajdziesz miejsce w męskiej wspólnocie, wyruszymy razem w drogę do zbawienia wzorem świętych mężczyzn Kościoła. Chętnych zapraszamy na cotygodniowe spotkania lub do zakrystii po każdej akademickiej Mszy Świętej.

Podejmowane działania

  • Oprawa liturgiczna i organizacyjna wydarzeń DA
    (Akademickiej Drogi Krzyżowej, czuwania w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Św).
  • pomoc w organizacji wydarzeń o zasięgu diecezjalnym.
  • Dwa razy w roku grupa wyjeżdża na tzw. "warsztaty", gdzie oprócz formacji i nauki mamy czas na integrację.
Bogu, który rozwesela młodość naszą.

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.