Czasopismo IGNIS

Członkowie czasopisma Ignis

Redaktorzy: Angelika Kowalska

ignis.da@gmail.com

IGNIS


Patron: św. Maksymilian Kolbe

Termin spotkań: kolegium redakcyjne przed każdym numerem

Miejsce spotkań: Kancelaria


Cel działania

Wspólne tworzenie czasopisma duszpasterskiego, wydawanego raz w miesiącu, a od roku akademickiego 2021/22 – raz na kwartał

Podejmowane działania

Pisanie artykułów na tematy religijne, historyczne, polityczne, filozoficzne, kulturalne, dotyczące życia DA i in., przeprowadzanie wywiadów. Spotkania redakcyjne.

Opis grupy

Kolegium ma wyjątkowy charakter, członkowie są zaangażowani także w inne grupy w Duszpasterstwie. Hasło czasopisma „rozpal się na dobre” ma przywodzić na myśl rozbudzenie duchowe i intelektualne, które przyświeca powstawaniu tekstów. Członkowie, podejmując różne tematy (często odnoszące się do aktualnych problemów, nurtujących młodych ludzi), starają się wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na omawianie treści trudnych i wymagających częstokroć głębszej wiedzy. Na łamach gazety prezentują także własne zainteresowania (np. sztuka czy dietetyka) i dzielą się rozważaniami, które powstały pod wpływem uczestnictwa w innych grupach Duszpasterstwa, np. ARCMie. Oprócz autorów artykułów ważną rolę w grupie pełnią członkowie DA zajmujący się oprawą graficzną czasopisma, składem oraz korektą. Naszym celem jest służenie Wspólnocie poprzez słowo.

Okładki przykładowych czasopism

Numery archiwalne czasopisma „Ignis” znajdziecie tutaj.

 

Jeśli chcesz do nas dołączyć, zachęcamy do kontaktu z liderką grupy.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504