Czasopismo IGNIS

Członkowie czasopisma Ignis
Avatar

Redaktorzy: Zuzanna Ruszar, Bartek Księżyc

Kontakt: ignis.da@gmail.com


Patron: św. Maksymilian Kolbe

Termin spotkań: kolegium redakcyjne raz w miesiącu

Miejsce: Kancelaria


Cel działania

Wspólne tworzenie czasopisma duszpasterskiego, wydawanego raz w miesiącu.

Podejmowane działania

Pisanie artykułów na tematy religijne, historyczne, polityczne, filozoficzne, kulturalne, dotyczące życia DA i in., przeprowadzanie wywiadów. Spotkania redakcyjne raz w miesiącu.

Opis grupy

Kolegium ma wyjątkowy charakter, członkowie są zaangażowani także w inne grupy w Duszpasterstwie. Hasło czasopisma „rozpal się na dobre” ma przywodzić na myśl rozbudzenie duchowe i intelektualne, które przyświeca powstawaniu tekstów. Członkowie, podejmując różne tematy (często odnoszące się do aktualnych problemów, nurtujących młodych ludzi), starają się wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na omawianie treści trudnych i wymagających częstokroć głębszej wiedzy. Na łamach gazety prezentują także własne zainteresowania np. sztuka czy dietetyka i dzielą się rozważaniami, które powstały pod wpływem uczestnictwa w innych grupach Duszpasterstwa np. ARCMie. Oprócz autorów artykułów, ważną rolę w grupie pełnią członkowie DA zajmujący się oprawą graficzną czasopisma, składem oraz korektą. Celem jest służenie Wspólnocie poprzez słowo.

Okładki przykładowych czasopism

Numery archiwalne czasopisma „Ignis” znajdziecie tutaj.

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504