Czasopismo IGNIS

Członkowie czasopisma Ignis

Redaktorzy: Angelika Kowalska

ignis.da@gmail.com

IGNIS


Patron: św. Maksymilian Kolbe

Termin spotkań: raz w miesiącu

Miejsce spotkań: ustalane przed każdym kolegium redakcyjnym


Opis grupy

Nasza redakcja ma wyjątkowy charakter, członkowie są zaangażowani także w inne grupy w Duszpasterstwie. Hasło czasopisma „rozpal się na dobre” ma przywodzić na myśl rozbudzenie duchowe i intelektualne, które przyświeca powstawaniu tekstów. 
 
Członkowie, podejmując różne tematy (często odnoszące się do aktualnych problemów nurtujących młodych ludzi), starają się wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na omawianie treści trudnych i wymagających częstokroć głębszej wiedzy. Na łamach czasopisma prezentują także własne zainteresowania (np. sztuka czy elektrotechnika) i dzielą się rozważaniami, które powstały pod wpływem uczestnictwa w wydarzeniach Wspólnoty (rekolekcje, roraty, wyjazdy modlitewno-integracyjne) oraz w innych grupach Duszpasterstwa (np. ARCMie). Oprócz autorów artykułów ważną rolę w grupie pełnią członkowie DA zajmujący się oprawą graficzną czasopisma, składem oraz korektą. Naszym celem jest służenie Wspólnocie poprzez słowo.
 
IGNIS, początkowo miesięcznik, obecnie wydawany jest wyłącznie w wersji cyfrowej. Teksty publikowane są w każdą sobotę roku formacyjnego na fanpage’u głównym Duszpasterstwa.
Okładki przykładowych czasopism

Numery archiwalne czasopisma „Ignis” znajdziecie tutaj.

 

Jeśli chcesz do nas dołączyć, zachęcamy do kontaktu z liderką grupy.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504