Czytamy Sobór

Opis

W jeden (czasami dwa) z czwartków miesiąca duszpasterstwo spotyka się o godz. 19:30 na Eucharystii i po niej na konferencji naszego duszpasterza ks. Krzysztofa Porosło oraz ks. Roberta Woźniaka z cyklu “Czytamy Sobór”. W tej serii konferencji odkrywamy kontekst zwołania oraz bogactwo nauczania Soboru Watykańskiego II.  

Nagrania kazań serii “Czytamy Sobór”

Wszystkie kazania są nagrywane. Znajdziecie je po kliknięciu w konkretną datę.   

Poprzednie serie

Seria “Gorąco pragnąłem” 2022/2023 – zobacz  

Seria “Kluczowi gracze” 2021/2022 – zobacz  

Seria “Pacierze” 2020/2021 – zobacz  

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504