Duszpasterz

ks. Dariusz Talik

ks. Dariusz Talik
duszpasterz akademicki i misjonarz miłosierdzia

Wyświęcony na kapłana w 2002 roku.
Pracował w Chełmku do 2006, a potem w Krakowie, w charakterze duszpasterza
akademickiego od 2009 roku (DA “U Dobrego” 2009-2011, w DA Świętej Anny od 2011 roku).

Ważne słowa w kapłaństwie:

“Nikt z nas nie żyje dla siebie”
(z listu do Rzymian)

Miłość potrzebuje stołu. Dbania o stół. Po tym także poznamy, czy człowiek kocha. Po podejściu do
stołu, szacunku do stołu, zapraszaniu do stołu i przyjmowaniu zaproszenia. Oczywiście bez nadmiaru. Skoro spotkanie
w Królestwie Niebieskim będzie za stołem, z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Maryją, Janem Pawłem II… to nie miejmy
wątpliwości, że tu na ziemi potrzebujemy spotkań przy stole i uczcie, także dlatego, by uczyć się wieczności! Skoro
Bóg zwielokrotni to, co wypracowaliśmy na ziemi, to nie uciekajmy od stołu, tylko bądźmy przy nim razem. Miejcie
też wrażliwość na zapraszanie ludzi do stołu. Na przygotowanie od czasu do czasu komuś posiłku, na okazanie wdzięczności
komuś przez zaproszenie na kolację… nawet gdy będzie bardzo skromna…

/z kazania na Mszy akademickiej, 21 maja 2015r./


Dyżur w konfesjonale

(K) - kolegiata, (O) - oratorium*

*jeśli nie wiesz, gdzie się znajduje znajdziesz je na mapie.

13

stycznia

18:30-19:15 (K)

16

stycznia

18:00-19:15 (K)

21

stycznia

18:00-19:15 (K)

23

stycznia

8:15-9:30 (O)

18:00-19:15 (K)

27

stycznia

8:15-9:30 (O)

18:00-19:15 (K)

29

stycznia

18:00-19:15 (K)

3

luty

18:00-19:15 (K)

6

luty

18:00-19:15 (K)

24

luty

8:15-9:30 (O)

18:00-19:15 (K)

20:15-21:00 (K)

25

luty

18:00-19:15 (K)

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

85 1560 0013 2012 2094 5000 0001