Duszpasterz

ks. Dariusz Talik

ks. Dariusz Talik
duszpasterz akademicki i misjonarz miłosierdzia

Wyświęcony na kapłana w 2002 roku.
Pracował w Chełmku do 2006, a potem w Krakowie, w charakterze duszpasterza akademickiego od 2009 roku (DA “U Dobrego” 2009-2011, w DA Świętej Anny od 2011 roku).

Ważne słowa w kapłaństwie:

“Nikt z nas nie żyje dla siebie”
(z listu do Rzymian)

Miłość potrzebuje stołu. Dbania o stół. Po tym także poznamy, czy człowiek kocha. Po podejściu do stołu, szacunku do stołu, zapraszaniu do stołu i przyjmowaniu zaproszenia. Oczywiście bez nadmiaru. Skoro spotkanie w Królestwie Niebieskim będzie za stołem, z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Maryją, Janem Pawłem II… to nie miejmy wątpliwości, że tu na ziemi potrzebujemy spotkań przy stole i uczcie, także dlatego, by uczyć się wieczności! Skoro Bóg zwielokrotni to, co wypracowaliśmy na ziemi, to nie uciekajmy od stołu, tylko bądźmy przy nim razem. Miejcie też wrażliwość na zapraszanie ludzi do stołu. Na przygotowanie od czasu do czasu komuś posiłku, na okazanie wdzięczności komuś przez zaproszenie na kolację… nawet gdy będzie bardzo skromna…

/z kazania na Mszy akademickiej, 21 maja 2015r./


Dyżur w konfesjonale

(K) - kolegiata, (O) - oratorium*

*jeśli nie wiesz, gdzie się znajduje znajdziesz je na mapie.

18

czerwca

18:00-19:00 (K)

19

czerwca

8:15-9:30 (O)

6

lipca

18:00-18:50 (K)

7

lipca

18:00-18:50 (K)

12

lipca

17:30-19:00 (K)

20

lipca

8:15-9:30 (O)

20

lipca

17:30-19:00 (K)

23

lipca

17:30-19:00 (K)

27

lipca

8:15-9:30 (O)

27

lipca

18:05-19:00 (K)

30

lipca

17:30-19:00 (K)

3

sierpnia

8:15-9:30 (O)

3

sierpnia

18:05-19:00 (K)

5

sierpnia

17:30-19:00 (K)

3

września

17:30-19:00 (K)

4

września

8:15-9:30 (O)

6

września

17:30-19:00 (K)

14

września

8:15-9:30 (O)

14

września

17:30-19:00 (K)

20

września

16:30-18:30 (O)

28

września

8:15-9:30 (O)

28

września

17:30-19:00 (K)

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

85 1560 0013 2012 2094 5000 0001