Gorzkie Żale 2022

GORZKIE ŻALE 2022
Co Jezus widział z krzyża?

Kazania pasyjne na nabożeństwie Gorzkich Żali w 2022 r. odprawianych w niedziele Wielkiego Postu o godz. 18:30 w Kolegiacie św. Anny głoszą ks. Jacek Bernacik i ks. Krzysztof Porosło. 

Tu można odsłuchać nagrań: 

Kazanie 1: Wieczernik (ks. Jacek Bernacik) - posłuchaj

Kazanie 2: Getsemani (ks. Krzysztof Porosło) - posłuchaj

Kazanie 3: Świątynia (ks. Jacek Bernacik) - posłuchaj

Kazanie 4: Tłum, płaczące kobiety i Szymon z Cyreny (ks. Krzysztof Porosło) - posłuchaj

Kazanie 5: Maryja i Jan (ks. Jacek Bernacik) - posłuchaj

Kazanie 6: Dobry Łotr (ks. Krzysztof Porosło) - posłuchaj

 

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504