Grupa Biblijna

zdjęcie grupy biblijnej

 


Opis grupy

Podczas spotkań biblijnych w środy o 19:00 (sala akademicka) zgłębiamy wybrany tekst z liturgii słowa z najbliższej niedzieli - najczęściej fragment Ewangelii. 

Robimy to metodą trzech krokow (3x 20 minut):

 Krok 1: zapoznajemy się z komentarzami i egzegezą, aby nauczyć się krytycznie czytać tekst Pisma Świętego i poznać kontekst językowo-historyczno-kulturowy danego fragmentu.

 Krok 2: każdy w ciszy rozważa dany fragment, który staje się dla niego przestrzenią modlitwy i spotkania z Panem w tym słowie.

 Krok 3: słowo jest dane nie tylko każdemu indywidualnie, ale czytamy je we wspólnocie, dlatego w wolności dzielimy się z innymi swoim doświadczeniem słowa, gdyż „wiara rodzi się ze słuchania”.

 

A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało wśród nas … <J 1,14>

 

We wszelkich sprawach informacyjnych dotyczących spotkań i działania grupy należy się kontaktować z Jakubem

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504