Grupa Modlitewna

zdjęcie grupy

Helena Majkrzak

Lider: Helena Majkrzak

Kontakt: helena.majkrzak@gmail.com

Facebook: link


Patron: św. Faustyna

Termin spotkań: Poniedziałek - Adoracja, 20:15-21:00

Miejsce: Kolegiata

Liczba członków: kilku


Cel działania

Modlitwa za wspólnotę, przebywanie z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Podejmowane działania

Dodatkowe spotkania w naszych domach, wspólne wyprawy w góry, dzielenie się modlitwą w konkretnych intencjach nam powierzanych, składanych w ciągu tygodnia w specjalnej „skrzynce intencji”.

Opis grupy

Grupka modlitewna powstała z pragnienia by wśród wielu działań i doświadczeń naszej wspólnoty kwitła również przestrzeń modlitwy, osobistego spotkania z Panem Bogiem. Spotykamy się na cotygodniowej adoracji, by wspólnie uwielbiać Pana Boga obecnego w naszej wspólnocie, dziękować za wszystkie łaski jakimi nas obdarza a także zanosić mu intencje duszpasterstwa i ludzi którzy je tworzą. Ten moment ciszy i wytchnienia jest szczególnym czasem dla nas. Poniedziałkowe adoracje zostały nazwane „Poniedziałkami łaski”. Spotykamy się w kolegiacie Św. Anny, blisko Najświętszego Sakramentu o godzinie 20.15. Adoracja trwa do godziny 21, a przez cały jej czas jest możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Zapraszamy wszystkich nie tylko z naszej grupy do trwania z nami przed Panem.

Miłosierdzie Boga utajonego w Najświętszym sakramencie: pójdźcie do mnie wszyscy

<z Dzienniczka Siostry Faustyny>

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504