Jubileusz 90-lecia DA św. Anny


Strona Jubileuszu 90-lecia istnienia Duszpasterstwa: http://anno27.pl

W naszych rękach złożono międzypokoleniowe święto – Jubileusz 90-lecia istnienia Duszpasterstwa Akademickiego przy Kolegiacie św. Anny. Bardzo chcemy, by Jubileusz był piękną opowieścią o dziewięćdziesięcioletnim trwaniu Wspólnoty, której dzieje splatały się z blaskami i cieniami niełatwego ubiegłego wieku, z drogami bardzo wielu osób, z kardynałem Wojtyłą na czele, i która wciąż chce być lampą pomagającą iść do Boga i do człowieka.

Pierwsze jubileuszowe wydarzenia są planowane już na najbliższe miesiące, zaś główne obchody odbędą się w dniach od 16 do 22 października br. W planach m.in. spotkania z gośćmi, konkursy, gra miejska i sympozjum naukowe.

Wszystkich, którzy zechcieliby wspomóc finansowo przygotowania Jubileuszu DA św. Anny, założonego w 1927 roku, gorąco prosimy o przelewy na konto bankowe nr 41 1020 2892 0000 5702 0129 5682 z dopiskiem: „na organizację 90-lecia”. Każda pomoc uzupełni dzieło dziękczynienia za wspólnotę, dzieło świętowania jej piękna i świadectwo naszego Duszpasterstwa dla przyszłych pokoleń.