Więźniów Pocieszać


Każdy z nas słyszał o uczynkach miłosierdzia. Nie mamy większych problemów ze zrozumieniem i wykonaniem poszczególnych nakazów postępowania względem duszy i ciała. Bez większych oporów przychodzi nam karmienie głodnych, pojenie spragnionych, odwiedzanie chorych, podzielenie się swoim domem z podróżnym o grzebaniu umarłych nie wspominając. Czy w dążeniu do świętości nie zapominamy, aby o jednym?

Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę duchowego wsparcia osób skazanych i osadzonych w więzieniu.

 

Podpisując Deklarację, zobowiązujesz się do 3 miesięcznej (do końca semestru akademickiego) konkretnej modlitwy w intencji więźniów, ich rodzin, pracowników i duszpasterzy Zakładu Karnego w Nowej Hucie.

Wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga – Miłosiernego Ojca, który odpuszcza nam wszystkie nasze przewinienia, a nikt z nas nie jest bez winy.

Deklaracja znajduje się w Kanie (w drugim pomieszczeniu).

tekst deklaracji