Poszukiwani wolontariusze do służby medycznej


logo PPK

Szukamy wolontariuszy do służby medycznej.

6-11 sierpnia 2018 Kraków-Jasna Góra

krzyż maltański

Zapraszamy do Służby Medycznej II WSPÓLNOTA ŚRÓDMIEŚCIE, przy Kolegiacie Św. Anny:

  • studentów z ukończonym kursem KPP
  • Prosimy o kontakt także osoby bez kursu, zainteresowane zdobyciem doświadczenia w zakresie opieki
    medycznej nad grupą ok. dwóch tysięcy pielgrzymów, przemierzających drogę z Krakowa na Jasną Górę.
    Chętnych prosimy o kontakt z p. Ewa Węgrzyn, tel. 790 294 007 lub ewa.wegrzyn@op.pl.