Duszpasterz

ks. Dariusz Talik

ks. Dariusz Talik

Wyświęcony na kapłana w 2002 roku.
Pracował w Chełmku do 2006, a potem w Krakowie, w charakterze duszpasterza akademickiego od 2009 roku (DA “U Dobrego” 2009-2011, w DA Świętej Anny od 2011 roku).

Ważne słowa w kapłaństwie:

“Nikt z nas nie żyje dla siebie”
(z listu do Rzymian)

Miłość potrzebuje stołu. Dbania o stół. Po tym także poznamy, czy człowiek kocha. Po podejściu do stołu, szacunku do stołu, zapraszaniu do stołu i przyjmowaniu zaproszenia. Oczywiście bez nadmiaru. Skoro spotkanie w Królestwie Niebieskim będzie za stołem, z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Maryją, Janem Pawłem II… to nie miejmy wątpliwości, że tu na ziemi potrzebujemy spotkań przy stole i uczcie, także dlatego, by uczyć się wieczności! Skoro Bóg zwielokrotni to, co wypracowaliśmy na ziemi, to nie uciekajmy od stołu, tylko bądźmy przy nim razem. Miejcie też wrażliwość na zapraszanie ludzi do stołu. Na przygotowanie od czasu do czasu komuś posiłku, na okazanie wdzięczności komuś przez zaproszenie na kolację… nawet gdy będzie bardzo skromna…

/z kazania na Mszy akademickiej, 21 maja 2015r./


Dyżur w konfesjonale

(K) - kolegiata, (O) - oratorium

3

grudnia

8:00-9:15 (O)

18:00-19:15 (K)

20:15-21:00 (K)

4

grudnia

18:00-19:15 (K)

6

grudnia

18:00-19:15 (K)

10

grudnia

18:00-19:15 (K)

20:15-21:00 (K)

11

grudnia

18:00-19:15 (K)

13

grudnia

18:00-19:15 (K)

16

grudnia

18:00-19:15 (K)

17

grudnia

18:00-19:15 (K)

18

grudnia

21:00-22:30 (K)

19

grudnia

18:00-19:15 (K)

20

grudnia

18:00-19:15 (K)