Akademicki Ruch Czystej Miłości


Zdjęcie ludzi z ARCM

Akademicki Ruch Czystej Miłości

PATRON: św. Agnieszka, bł. Karolina Kózkówna

TERMIN SPOTKAŃ:

        Poniedziałek 19:30 (lider: Dorota Olewińska)

        Środa 20:30 (lider: Tomasz Wojtas)


        Przed przyjściem na pierwsze spotkanie prosimy o wiadomość do lidera grupy.

MIEJSCE: oratorium

LIDERZY: Dorota Olewińska, Tomasz Wojtas

KONTAKT:  arcm.krakow@gmail.com, dorota.olewinska@wp.eu,  tomasz.wojtas.17@gmail.com

CEL DZIAŁANIA:
Formacja.

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

Przyrzeczenie czystości w listopadzie i w maju.

Eucharystia w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.

Wyjazdy do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie.

 

Opis Grupy:

Akademicki Ruch Czystej Miłości to grupa ludzi, dla których niezmiernie istotne jest kształtowanie się w zakresie czystości. Gromadzi ona osoby, które w swoim życiu chcą odkrywać piękno daru seksualności i kształtować go według Bożego zamysłu, poznawać i umiłować swoją płciowość, patrząc oczami Boga. ARCM to rozeznawanie swojego powołania. To uczenie się pięknych relacji, rozwijanie swojej kobiecości i męskości. To przyjmowanie czystości jako DARU od Boga, bezcennej perły, o którą się troszczymy. Wspólnota daje nam poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w tej wymagającej dziedzinie. Daje świadomość tego, że nie jesteśmy sami w swoich słabościach i grzechach, nikt nie jest idealny. Razem wspieramy się w drodze do świętości.

Do ARCMu mogą należeć także osoby, które mają za sobą doświadczenie utraconej czystości – są one pięknym świadectwem tego, że Pan Bóg ma moc stworzyć w człowieku prawdziwie czyste serce.

Dwa razy do roku odbywają się przyrzeczenia. Oto tekst zawierzenia:

Panie Jezu, ukochałeś mnie miłością, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękuję za dary Twojej bezgranicznej miłości. Powierzam i oddaję Ci pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Najczystszy Panie, ufny w moc Twojej łaski przyrzekam Tobie zachowanie czystości przedmałżeńskiej i kształtowanie swego serca według wymagań Twojej Ewangelii. Postanawiam także nie korzystać z pornografii i wyzbywać się wszystkiego, co instrumentalnie traktuje piękno i godność ludzkiego ciała. (Dziewczęta mogą dodać: postanawiam zachować skromność w sposobie zachowania i ubiorze).

Krzewie Winny, przyrzekam trwać w Tobie jak latorośl, szczególnie przez wierność codziennej modlitwie, lekturę Pisma Świętego, częste przyjmowanie Ciebie w Komunii Świętej i adorację Twego Ciała ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Miłosierny Chryste, wsparty Twoją mocą, postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu, by będąc zawsze w stanie łaski uświęcającej, realizować Twoje słowa „czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” (por. Łk 21,36).

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kształtowania daru seksualności i moich emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie korzystał z narkotyków i bym był uważny względem wszystkiego, co może zniewalać. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Pragnę całkowicie zawierzyć Tobie, powtarzając za świętym Janem Pawłem II: „cały Twój, Maryjo”! W Twoim Niepokalanym Sercu składam siebie, wszystko czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca.

Amen!