Komórka nr 6


Komórka 6

Komórka nr 6 św Jana Bosko

PATRON: św. Jan Bosko

TERMIN SPOTKAŃ: Środa, godz. 18:45

MIEJSCE: Kancelaria

LIDERZY: Monika Bindas

KONTAKT: monikabindas@gmail.com

LICZBA CZŁONKÓW: 7

 

CEL DZIAŁANIA:
Formacja, posługa.

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:
Standardowe dla komórki i integracja.

 

Opis Grupy:
Spotykamy się co tydzień, aby w naszym codziennym zabieganiu na chwilę zatrzymać się, skupić wokół Chrystusa, wpatrzyć się w Niego, odpocząć w Jego obecności i uczyć się być na co dzień Jego uczniami i świadkami. Staramy się to czynić dzieląc się doświadczeniem Pana Boga w naszym życiu i modląc się za siebie nawzajem. Poprzez wspólne rozważanie tekstów, jak np. przeznaczona na ten rok encyklika papieża Benedykta XVI „Deus caritas est”, chcemy razem budować naszą wiarę. Słowo „razem” jest bardzo ważne, bo każdy z nas ma inne spostrzeżenia, refleksje, może czasami problemy, przez co razem tworzymy bogatą i różnorodną wspólnotę, w której porusza się Duch Święty.

 

„Miejcie wiarę, a zobaczycie, czym są cuda.”
<św. Jan Bosko>