Komórka nr 7


Komórka nr 7

Komórka nr 7

PATRON: św. Paweł

TERMIN SPOTKAŃ: Poniedziałek 20:30

MIEJSCE: kancelaria

LIDERZY: Joanna Kret

KONTAKT: joo.kret@gmail.com

LICZBA CZŁONKÓW: 12 osób

 

CEL DZIAŁANIA:
formacja

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:
spotkania formacyjne oraz integracyjne wyjścia, pikniki, grille.

 

Opis Grupy:
Nasza komórka spotyka się i formuje w Duszpasterstwie św. Anny wpatrując się wspólnie w tajemnicę Chrystusa. Pomaga nam w tym nasz patron, św Paweł, który swoją pracę i nauczanie poświęcił poszukiwaniu i głoszenia Jezusa. Św. Paweł jest obecny w naszej formacji poprzez cytaty z jego listów, którymi co tydzień się ubogacamy, oraz przez swój przykład postawienia Jezusa na pierwszym miejscu wszystkiego, co robimy. Oprócz formacji dbamy także o więzi w naszej wspólnocie poprzez wspólną modlitwę, modlitwę za siebie nawzajem, ale i wyjścia integracyjne, pikniki, grille. Zapraszamy i Ciebie do wspólnej przygody odkrywania Jezusa i wspólnoty!

 

Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
/1 Kor 12, 31/