Komórka nr 8


Komórka 8

Patron: Archanioł Gabriel

Termin spotkań: Poniedziałek 20:00

Miejsce: Oratorium

Lider: Radosław Jajko

Kontakt: radek235s@gmail.com

Liczba członków: 6

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.

Cel działania:

Formacja, wsparcie modlitewne.

Opis grupy:

Komórka pw. Archanioła Gabriela to mała część wspólnoty DA św. Anny, w której życiu czynnie uczestniczymy. Nasza formacja to przede wszystkim Msze św. akademickie i cotygodniowe spotkania formacyjne, podczas których przez modlitwę, dyskusję i dzielenie się świadectwem Bożej obecności w naszym życiu pragniemy się wzajemnie ubogacać. Szczególną opiekę nad naszą Komórką sprawuje Archanioł Gabriel, zwiastun Dobrej Nowiny, co nieustannie przypomina nam do czego jesteśmy powołani. Umacniamy się wzajemnie w małej wspólnocie, aby móc nieść Dobrą Nowinę ludziom spoza niej.

“Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem”
<Wj 23,20>