Patria

patria
Dariusz Leksander

Lider: Dariusz Leksander

Kontakt: leksanderdarek@gmail.com

Facebook: link


Patron: św. Urszula Ledóchowska

Termin spotkań: Poniedziałek 20:30

Miejsce: Kancelaria

Liczba członków: 10


Opis grupy

Na spotkaniach Naszej grupy pochylać będziemy się nad szeregiem zagadnień związanych z szeroko pojętym patriotyzmem. Dyskusje toczyć się będą zarówno wokół zagadnień związanych z przeszłością (historia) jak i przyszłością (perspektywy jakie malują się przed naszym państwem, narodem, Europą itd.), oraz oczywiście teraźniejszością (bieżące sprawy ekonomiczne, polityczne i społeczne). Na spotkaniach panuje wolność wypowiedzi. Nie ma jednego, jedynie słusznego poglądu. Podczas spotkań w roku akademickim chcielibyśmy także przybliżać sobie wizerunki Świętych, których wydała polska ziemia. Planujemy aktywnie włączać się także w inicjatywy charytatywne, wspomagać naszych rodaków na kresach wschodnich. W miarę możliwości będziemy urozmaicać nasze spotkania o np. wyjścia do kina na filmy o tematyce korespondującej z charakterem naszych spotkań.

„Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy”. Te słowa św. Urszuli Ledóchowskiej, która jest patronką Naszej grupy, staną się fundamentem, na którym oprzemy nasze wspólne tegoroczne spotkania. To od nas zależy, jak będzie wyglądać nasze życie, ale jeśli będzie one pełne miłości, to będzie ono najwspanialsze, jakie tylko możemy je sobie wyobrazić. Podczas spotkań będziemy odkrywać szczególny rodzaj miłości – miłość do Ojczyzny, czyli najkrócej mówiąc PATRIOTYZM. Miłość do Ojczyzny, czyli zdolność i chęć do poświęcania się dla niej. Oczywiście nie będziemy tą drogą podążać samotnie. Oprócz Urszuli Ledóchowskiej będzie nam towarzyszyć szczególne wspomożenie naszego Narodu – Maryja. Poprzez modlitwę różańcową będziemy prosić o szczególne wstawiennictwo Maryi u jej syna za naszą Ojczyznę.

ARCM.html
Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy.
<św. Urszula Ledóchowska>

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.