Komórka bł. Karola Acutisa

Opis grupy

Informację czym są komórki znajdziesz tutaj.

Komórka bł. Karola Acutisa to „najmłodsza” z komórek naszego duszpasterstwa. Ta grupa to wspólnota osób pragnących z radością pogłębiać swoją wiarę i stale się formować.

Mając za wzór tak niezwykłego patrona staramy się jak najlepiej wypełniać swoje powołanie do świętości. W tym roku nasze spotkania koncentrują się wokół książki „Msza święta. 100 pytań i odpowiedzi” co pomaga nam lepsze zrozumienie liturgii i Eucharystii, której wielkim czcicielem był nasz patron.

Na spotkaniach dzielimy się swoimi refleksjami, wspólnie poszukujemy tego, co cenne, i co równie ważne – tworzymy piękną wspólnotę. Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia

"Smutek to patrzenie na siebie.
Szczęście to patrzenie w stronę Boga."
<bł. Carlo Acutis>

Jeśli chcesz brać udział w naszych spotkaniach, skontaktuj się z liderką grupy.

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504