Komórka św. Franciszka z Asyżu

Komórka 4
Julia Włodarczyk

Lider: Julia  Włodarczyk

Kontakt: julka.w1997@gmail.com


Patron: św. Franciszek z Asyżu

Termin spotkań: Poniedziałek 20:30

Miejsce: Kancelaria

Liczba członków: 10

Opis grupy

Informację czym są komórki znajdziesz tutaj.

Cotygodniowe spotkania naszej komórki rozpoczynamy od wspólnej modlitwy i dzielenia się doświadczeniem obecności Boga w naszym życiu, w naszej codzienności, czy też po prostu wydarzeniami z minionego tygodnia. Następnie przechodzimy do rozmowy, a poruszając istotne dla nas tematy z ludźmi wyznającymi podobne wartości, ale mającymi różne doświadczenia, wzrastamy i ubogacamy się nawzajem. Wspieramy się także wzajemną modlitwą pamiętając o wszystkich członkach naszej grupy, dzieląc trudności i radości.

Spotkań naszej komórki nie zamykamy tylko w murach duszpasterstwa – wyjazdy w góry, wycieczki w różne ciekawe miejsca i spotkania integracyjne łączą nas równie mocno i pozwalają budować głębokie więzi.

"Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego."
<św. Franciszek z Asyżu>

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

85 1560 0013 2012 2094 5000 0001