Komórka św. Pawła

Komórka św Pawła
Joanna Kret

Lider: Joanna Kret

Kontakt: joo.kret@gmail.com

Facebook: link


Patron: św. Paweł

Termin spotkań: Wtorek 20:30

Miejsce: Oratorium

Liczba członków: 5

Opis grupy

Informację czym są komórki znajdziesz tutaj.

Nasza komórka spotyka się i formuje w Duszpasterstwie św. Anny wpatrując się wspólnie w tajemnicę Chrystusa. Pomaga nam w tym nasz patron, św Paweł, który swoją pracę i nauczanie poświęcił poszukiwaniu i głoszenia Jezusa. Św. Paweł jest obecny w naszej formacji poprzez cytaty z jego listów, którymi co tydzień się ubogacamy, oraz przez swój przykład postawienia Jezusa na pierwszym miejscu wszystkiego, co robimy. Oprócz formacji dbamy także o więzi w naszej wspólnocie poprzez wspólną modlitwę, modlitwę za siebie nawzajem, ale i wyjścia integracyjne, pikniki, grille. Zapraszamy i Ciebie do wspólnej przygody odkrywania Jezusa i wspólnoty!

“Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.”
<1 Kor 12, 31>

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

85 1560 0013 2012 2094 5000 0001