Komórka nr 7

Komórka nr 7
Joanna Kret

Lider: Joanna Kret

Kontakt: joo.kret@gmail.com

Facebook: link


Patron: św. Paweł

Termin spotkań: Wtorek 19:00

Miejsce: Sala bilardowa

Liczba członków: 12

Opis grupy

Nasza komórka spotyka się i formuje w Duszpasterstwie św. Anny wpatrując się wspólnie w tajemnicę Chrystusa. Pomaga nam w tym nasz patron, św Paweł, który swoją pracę i nauczanie poświęcił poszukiwaniu i głoszenia Jezusa. Św. Paweł jest obecny w naszej formacji poprzez cytaty z jego listów, którymi co tydzień się ubogacamy, oraz przez swój przykład postawienia Jezusa na pierwszym miejscu wszystkiego, co robimy. Oprócz formacji dbamy także o więzi w naszej wspólnocie poprzez wspólną modlitwę, modlitwę za siebie nawzajem, ale i wyjścia integracyjne, pikniki, grille. Zapraszamy i Ciebie do wspólnej przygody odkrywania Jezusa i wspólnoty!

“Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.”
<1 Kor 12, 31>

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.