Komórka nr 8

Komórka 8
Radek Jajko

Lider: Radosław Jajko

Kontakt: radek235s@gmail.com

Facebook: link


Patron: Archanioł Gabriel

Termin spotkań: Poniedziałek 20:30

Miejsce: Sala sezonowa

Liczba członków: 6

Opis grupy

Komórka pw. Archanioła Gabriela to mała część wspólnoty DA św. Anny, w której życiu czynnie uczestniczymy. Nasza formacja to przede wszystkim Msze św. akademickie i cotygodniowe spotkania formacyjne, podczas których przez modlitwę, dyskusję i dzielenie się świadectwem Bożej obecności w naszym życiu pragniemy się wzajemnie ubogacać. Szczególną opiekę nad naszą Komórką sprawuje Archanioł Gabriel, zwiastun Dobrej Nowiny, co nieustannie przypomina nam do czego jesteśmy powołani. Umacniamy się wzajemnie w małej wspólnocie, aby móc nieść Dobrą Nowinę ludziom spoza niej.

“Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem”
<Wj 23,20>

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.