Komórka Archanioła Gabriela

Komórka 8
Radek Jajko

Lider: Radosław Jajko

Kontakt: radek235s@gmail.com

Facebook: link


Patron: Archanioł Gabriel

Termin spotkań: Środa 20:30

Miejsce: Sala akademicka

Liczba członków: 6

Opis grupy

Informację czym są komórki znajdziesz tutaj.

Komórka pw. Archanioła Gabriela to grupka ludzi stanowiącą część wspólnoty Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie, którzy aktywnie pomagają wspólnocie. Na spotkaniach dzielimy się doświadczeniem obecności Pana Boga w naszej codzienności. Pragniemy wypracować w sobie taką postawę, aby tak wstrząsające spotkanie jakie doznała Maryja, stało się dla nas przykładem pokory i prostoty, abyśmy stali się gotowi odpowiadać Bogu: “Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk1,38). Dlatego oprócz naszych spotkań, Mszy akademickich czy dyskusji lubimy spędzać ze sobą czas na łyżwach, rowerach, spektaklach, kawie oraz innych formach integracji budując świadomość, że Ojciec jest z nami we wszystkim co robimy.

“Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”
<Łk 1, 35>

Przed pierwszym przyjściem na spotkanie prosimy o kontakt z liderem grupy, aby poinformować lidera o planowanej obecności na spotkaniu.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504