Poczet Arcyliderów Duszpasterstwa

Duszpasterstwo św. Anny w Krakowie to najstarsze duszpasterstwo akademickie w Polsce. Od ponad dziewięćdziesięciu lat tworzą ją ludzie poszukujący drogi do świętości, drogi, która prowadzi do spotkania z Ojcem w Niebie. Czym jednak byłoby duszpasterstwo pozostawione bez pasterza albo ludzi, którzy się nim opiekują i nim kierują? Wyrażając wdzięczność każdemu, kto włożył swoje serce w tworzenie tej wspólnoty, pragniemy wpisać ich w poczet arcyliderów Duszpasterstwa Akademickiego świętej Anny.

Lata 2018 - obecnie

Joanna Dąbrowska

Joanna Dąbrowska

Dawid Terelak

Dawid Terelak

Lata 2016-2018

Karolina Ples

Karolina Ples

Maciej Wszółkowski

Maciej Wszółkowski

Lata 2014-2016

Karolina Latkiewicz

Magdalena Polak

Rafał Śliwa

Rafał Śliwa

Lata 2012-2014

Agnieszka Potrawa

Michał Pawłucki

Michał Pawłucki

Lata 2011-2012

Kinga Ostafin

Sebastian Baster