O Duszpasterstwie

Czym jest Duszpasterstwo św. Anny w Krakowie?

Duszpasterstwo św. Anny pełni rolę centralnego ośrodka koordynującego pracę wszystkich krakowskich duszpasterstw akademickich. Jest najstarszą tego typu wspólnotą w Polsce, co niedawno uroczyście przeżywaliśmy podczas Jubileuszu 95-lecia w roku 2022.

Ludzie

Jako studenci różnych krakowskich uczelni pod opieką naszego Duszpasterza, księdza Krzysztofa, znajdujemy tutaj wspólny punkt odniesienia, jakim jest wiara i wynikające z niej wartości, a dzięki temu staramy się tworzyć środowisko służące pogłębianiu relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Chcemy przez wspólnotę uczyć się braterskiej miłości, by żyć pełnią życia z ukierunkowaniem na Niebo – tam nie idzie się w pojedynkę. Razem możemy więcej, czego tutaj często doświadczamy.

Spotkania

Spotykamy się przede wszystkim przy stole Eucharystii w czwartki i niedziele, której towarzyszy oprawa scholi i akademickiej służby liturgicznej oraz słowo dedykowane studentom, ale także przy stołach naszych cotygodniowych spotkań formacyjnych, towarzyskich, na niedzielnych kolacjach czy w momentach odpoczynku na herbacie w naszej drogiej Kanie (patrz – mapa). Duszpasterstwo to w naszej studenckiej codzienności swego rodzaju drugi dom.

Wydarzenia i działalność

W ciągu roku nie brakuje też wspólnych wyjazdów – na Dni Wspólnoty oraz wyjazdy wypoczynkowe (Jesienne Dni wspólnoty, Sylwester, majówka, wyjazdy wakacyjne) oraz wspólnych zabaw tanecznych (andrzejki, comiesięczne potańcówki) i wielu innych inicjatyw. Jesteśmy odpowiedzialni za wydarzenia gromadzące wszystkie duszpasterstwa akademickie Krakowa, takie jak Akademicka Droga Krzyżowa i Droga Światła ulicami miasta czy też Turniej o Puchar Metropolity w piłkę nożną i siatkówkę. Tradycją jest również uroczyście świętowanie wieczerzy wielkanocnej – Paschady. Wydajemy tworzony przez nas periodyk akademicki “Ignis”, działamy także charytatywnie.

To tylko fragment obrazu naszej wspólnoty… Na pewno w formacji szczególnym jest dla nas temat relacji międzyludzkich, dlatego… Zapraszamy, by poznać nas bliżej! Przyjdź na Mszę Akademicką/kolację/napisz do nas !


Historia

Początki duszpasterstwa akademickiego łączą się założeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za pierwszych kapłanów akademickich należy uznać św. Jana Kantego i jego duchowych spadkobierców. Jednak dopiero na początku XX wieku nastąpił zasadniczy rozkwit tej formy duszpasterstwa. Pierwszym duszpasterzem mianowanym przez arcybiskupa Sapiehę został ks. Stanisław Sapiński (1889-1941) Arcybiskup w liście z 21 września 1927 roku do infułata Kościoła Mariackiego, napisał: „Pragnąc otoczyć garnącą się dziś do religii i Kościoła młodzież uniwersytecką należytą opieką duchową, której dotychczas nie miała, postanowiliśmy wyznaczyć jednego z kapłanów mającego ku temu potrzebne kwalifikacje jako kapelana uniwersyteckiego”. Decyzja została podjęta przez księcia metropolitę na prośbę „przedstawicieli zrzeszeń akademickich UJ” przedstawioną pod koniec roku akademickiego 1926-1927. W ten sposób, powołaniem pierwszego duszpasterza akademickiego w Krakowie, a tym samym na ziemiach polskich, rozpoczyna się historia Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny.

 

W 1936 r. funkcję głównego duszpasterza akademickiego przejął ks. Tadeusz Kurowski. Jedną z jego pierwszych inicjatyw duszpasterskich była organizacja pielgrzymki studentów do Częstochowy, w związku z ogólnopolskimi ślubowaniami akademików na Jasnej Górze 24 maja 1936r. Niestety, w czasie wojny regularna działalność duszpasterstw i stowarzyszeń katolickich zostaje przerwana. Po wojnie podjęto reaktywację ich działalności. Rozpoczął się nowy okres w historii krakowskich duszpasterstw, kształtowany przez ściśle współpracujące z sobą ośrodki – kolegiatę św. Anny i kościół św. Floriana, gdzie w 1949 roku wikarym mianowano ks. Karola Wojtyłę, który za namową studentów nowej Politechniki Krakowskiej i przy poparciu proboszcza Kurowskiego, rozpoczął konferencje dla studentów. Z kolei w Kolegiacie św. Anny duszpasterzem zostaje ks. Józef Rozwadowski. Swoją funkcję pełnił on do 1948 r., zaś jego następcą został ks. Jan Pietraszko, uznawany za właściwego twórcę powojennego duszpasterstwa studentów w Krakowie. Wypracował on własny styl duszpasterski. W październiku 1964 r. duszpasterzem został ks. Adam Boniecki. Siedzibą DA stało się niewielkie pomieszczenie, w którym była także kancelaria parafialna. W latach 60. DA podjęło współpracę z opactwem w Tyńcu, gdzie odbywały się dni skupienia oraz studiowanie Pisma Świętego. Do tradycji zaliczały się również spotkania w mieszkaniu ks. Bonieckiego. Za sprawą ks. Bonieckiego DA zaangażowało się w duszpasterstwo chorych, prowadzone przez błogosławioną Hannę Chrzanowską. Ważną częścią działalności DA były również wyjazdy turystyczne. Organizowano obozy narciarskie, zazwyczaj dwa w roku, w lecie wyjeżdżano na kajaki na Mazury, a jesienią odbywały się wędrówki górskie. DA czasów Bonieckiego to także piesza Pielgrzymka do Częstochowy (przed pieszymi pielgrzymkami organizowanymi od 1981 r.). Prawie każdego roku odbywały się opłatki i spotkania noworoczne. Zadania duszpasterskie po ks. Bonieckim przejął ks. Andrzej Sapeta. W 1974 r. duszpasterzem akademickim został ks. Franciszek Płonka, który prowadził DA w czasach trudnych – strajków robotniczych, stanu wojennego, zamachu na papieża, śmierci kard. Wyszyńskiego. O ile za czasów Bonieckiego grono studentów duszpasterstwa tworzyło przeważnie środowisko prawników UJ, o zainteresowaniach filozoficzno-etycznych, to za czasów Płonki byli to w większości matematycy, przyrodnicy i studenci psychologii. Ksiądz Płonka pełnił funkcję duszpasterza do 1992 roku. Po nim stanowisko to objęli kolejno: ks. Zdzisław Balon, ks. Jacek Stryczek, ks. Piotr Iwanek, ks. Jarosław Glonek, ks. Dariusz Talik, a od 2020 roku do dziś funkcję tę pełni ks. Krzysztof Porosło.

W dniach 15-22 października 2017 r. z inicjatywy ks. Dariusza Talika zorganizowano uroczyste obchody 90 lecia istnienia Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny. Celem obchodów było pogłębienie przeżywania tożsamości DA oraz uświadomienie sobie, w jakiej sztafecie pokoleń i form przeżywania wspólnoty bierzemy udział. Obchodząc Jubileusz gromadzono się przede wszystkim wokół tajemnicy eucharystycznej. Zwrócono uwagę na ważny fakt, że przez ostatnie dziewięćdziesiąt lat zmieniło się prawie wszystko z wyjątkiem jednego – ludzi różnych czasów przy swoim ołtarzu gromadzi sam Chrystus. Wszak „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8)! Mimo upływu lat w Nim możemy być jednego serca i jednego ducha, czego historia jest świadkiem od 1927 roku. W październiku 2022 r., przez celebrację uroczystej Eucharystii oraz bal, świętowaliśmy 95-lecie naszej wspólnoty. DuszpasterstwoGrupy formacyjne

Komórki to małe grupy, które spotykają się raz w tygodniu pod przewodnictwem lidera, aby dzielić się doświadczeniem wiary w codzienności, rozważać tematy przeznaczone na dany rok formacji przez naszego Duszpasterza oraz modlić się za siebie nawzajem. Budują przez to małą wspólnotę będącą częścią całego duszpasterstwa. Każda komórka ma swojego świętego patrona i każda jest inna dzięki indywidualności osób ją tworzących.

Komórka św. Joanny Beretty Molli

Karolina Kozłowska

Komórka św. Ojca Pio

Maria Żmuda

Komórka św. Franciszka z Asyżu

Wiktoria Wawrów

Komórka św. Józefa z Kupertynu

Ania Cetnar

Grupa św. Jana Pawła II

Oliwia Stelmach
Julia Kącka

Komórka św. Maksymiliana Kolbe

Wiktor Satora

Komórka bł. Karola Acutisa

Hania Brzostek

ARCM

Helena Dekert
Kinga i Maciej Wszółkowcy

Grupa Modlitewna

Zosia Gał

Grupa Biblijna

ks. Krzysztof Porosło
Jakub Marczewski

Chmiel

Julia Brodzicka
Weronika Niemczyk

The Upper Room

Natalia Rej

Grupy funkcyjne

ASLO

Filip Borszlak

Ignis

Angelika Kowalska

Schola

Marysia Miś
Aleksandra Kmieć
Aleksandra Sumlińska

Grupa Sportowa

Kinga Kapinos
Renata Mroczek

Zobacz rozkład sal i godzin spotkań – link


Wsparcie finansowe

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc! 31 1240 4719 1111 0011 0305 7504

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504