25 maja

25 maja

8:15-9:30 (O)

17:45-19:00 (K)

20:15-20:55 (K)

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504