The Upper Room

The upper room
lider

 

Lider: Bogumiła Nieciąg (Mia)

theupperoomda@gmail.com


Patron: Matka Boża z Guadalupe, Św. Tereska od Dzieciątka Jezus

Termin spotkań: Piątek 20:30-22:00

Miejsce: Sala Sezonowa

Opis grupy

The Upper Room (wieczernik) to miejsce intymnego spotkania z Bogiem, miejsce, gdzie Chrystus spożywa Ostatnią Wieczerzę z uczniami, ukazując prawdziwego ducha służby, która wypływa z miłości. Podczas naszych cotygodniowych spotkań my również spotykamy się przy stole, aby podzielić się przemyśleniami: co to znaczy być sługą Bożym? Pomaga nam w tym Katechizm Kościoła Katolickiego. Przez modlitwę, spotkanie ze Słowem, Eucharystię, rozmowę oraz wspólnie organizowane wyjścia staramy się odkryć nasze powołanie. Być może również starasz się odkryć drogę, na którą powołuje Cię Bóg? Może chcesz rozwijać swoją wiarę w języku angielskim? A może język angielski w wierze? Zapraszamy do Upper Room. Dołącz do nas!

“W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?» I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas».”
<Mk 14, 12-15>

Jeśli chcesz do nas dołączyć, zachęcamy do kontaktu z liderem grupy.

 


English version

 

Group leader: Bogumiła Nieciąg (Mia)

theupperoomda@gmail.com


Group patrons: the Virgin of Guadalupe & St. Therese of Lisieux

Time: Fridays, 8:15-9:50 p.m.

Place: Sala Sezonowa

About us

The Upper Room is a place of intimacy with God, a place where Jesus shares the Last Supper with his disciples showing them the true spirit of servitude through love. During our weekly meetings we also sit together at table sharing our thoughts on what it means to be a servant of God. Our reflections are rooted in the Catechism of the Catholic Church. Through prayer, the reading of God's word, Holy Mass, conversation, and outings to holy places we aim to discover the path God has in plan for each one of us. Perhaps you are also searching for your path to holiness? Perhaps you wish to develop your faith in English? Or perhaps your English in faith? Come up to the Upper Room. Join us!

Before coming for the first time please contact us at our group email.

“On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, 'Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?' He sent two of his disciples and said to them, 'Go into the city and a man will meet you, carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, "The Teacher says, Where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples?" Then he will show you a large upper room furnished and ready. Make the preparations for us there.”
<Mk 14: 12-15>

If you want to join us, please check with the group leader.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504