Schola Schola!

Schola Schola!

Wszystkich chcących dołączyć do naszej Scholi Akademickiej serdecznie zapraszamy na przesłuchania, które odbędą się 12 i 19 X od 19:00 do 20:00, a także od 21:30 do 21:50 w Bibliotece.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504