Inauguracja II semestru, 1 marca o 19:30

Inauguracja II semestru, 1 marca o 19:30

Inauguracja DA w drugim semestrze nastąpi podczas Mszy w popielec, 1 marca o godz. 19.30.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504