CZWARTEK KULTURY – 2 III 2017, godz. 19.30

CZWARTEK KULTURY – 2 III 2017, godz. 19.30

Zapraszamy na Mszę Akademicką w cyklu Czwartki Kultury, 2 marca o godz. 19.30. Temat kazania: "Oczy zapatrzone". Podczas Eucharystii zostanie ustanowionych 2 nowych liderów grup: Agnieszka Wolf - zostanie pobłogosławiona na liderkę Grupy Biblijnej, Alicja Szydło - zostanie pobłogosławiona na liderkę Grupy Medialnej. Powierzajmy Panu Bogu nasze kandydatki.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504