AKADEMICKIE GORZKIE ŻALE

AKADEMICKIE GORZKIE ŻALE

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu w naszej kolegiacie Gorzkie Żale będą o godz. 18.30. Temat ogólny tegorocznych pasyjnych rozważań: "GDY JESZCZE BYŁO CIEMNO..."

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504