Jubileusz 90-lecia DA św. Anny

Jubileusz 90-lecia DA św. Anny

Strona Jubileuszu 90-lecia istnienia Duszpasterstwa: http://anno27.pl W naszych rękach złożono międzypokoleniowe święto – Jubileusz 90-lecia istnienia Duszpasterstwa Akademickiego przy Kolegiacie św. Anny. Bardzo chcemy, by Jubileusz był piękną opowieścią o dziewięćdziesięcioletnim trwaniu Wspólnoty, której dzieje splatały się z blaskami i cieniami niełatwego ubiegłego wieku, z drogami bardzo wielu osób, z kardynałem Wojtyłą na czele, i która wciąż chce być lampą pomagającą iść do Boga i do człowieka. Pierwsze jubileuszowe wydarzenia są planowane już na najbliższe miesiące, zaś główne obchody odbędą się w dniach od 16 do 22 października br. W planach m.in. spotkania z gośćmi, konkursy, gra miejska i sympozjum naukowe. Wszystkich, którzy zechcieliby wspomóc finansowo przygotowania Jubileuszu DA św. Anny, założonego w 1927 roku, gorąco prosimy o przelewy na konto bankowe nr 41 1020 2892 0000 5702 0129 5682 z dopiskiem: „na organizację 90-lecia”. Każda pomoc uzupełni dzieło dziękczynienia za wspólnotę, dzieło świętowania jej piękna i świadectwo naszego Duszpasterstwa dla przyszłych pokoleń.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504